Deze lessenrooster gaat van start vanaf zaterdag 8 september 2017.

Alle lesuren zijn onder voorbehoud.
De club heeft het recht lessen te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen.